הצהרת הון

הצהרת הון

הצהרת הון היא למעשה תמונת מצב של כל הנכסים והרכוש מצד אחד וכן של התחייבויות מן הצד השני. בהצהרת ההון יש לכלול את כל הנכסים הן נכסים בעסק והן נכסים פרטיים. רשות המיסים מבקשת להגיש את ההצהרת הון לסוף שנת המס הראשונה לתחילת פעילות כעצמאי, כדאי לדווח בהצהרת ההון הראשונה על כל הנכסים שיש בידנו באותה הצהרת הון, וזאת בגלל שלאחר תקופה שתקבע על ידי רשות המיסים מתבקשים להגיש הצהרת הון שוב בפעם נוספת. משרד רואה חשבון באילת – אודליה פלדמן בראון מתמחה בהכנה והגשת הצהרת הון לרשויות.

החשיבות של הצהרת הון

הצהרה היא אחד הכלים העיקריים המשמשים את פקיד השומה בבואו לבדוק האם דיווחיו של הנישום על הכנסותיו משקפים את המציאות והאם שילם כראוי את המיסים שהוטלו עליו. הבדיקה נעשית בדרך של השוואה בין הצהרות הון שהוגשו לאורך מספר שנים. עיקרה: האם הונו של הנישום גדל בצורה סבירה, התואמת את הדיווחים שהגיש בדו״חות השנתיים למס הכנסה, או שיש פער בלתי סביר. כך למשל מי שמצהיר פעם אחת על הון הכולל דירה אחת בבעלותו, ובהצהרה הבאה יצהיר על 4 דירות ומגרשים בבעלותו, בעוד הוא משתכר משכורת ממוצעת וכך הוא מדווח מדי שנה – ייראה הדבר בלתי סביר בעיני הבודק. אלא אם כן יצהיר הנישום על ירושה שקיבל, או נישואים עם מיליונר\ית וקבלת חזקה על נכסים כחוק. כאשר נראה לפקיד שומה כי הונו של הנישום גדל בצורה בלתי סבירה, והסבריו של הנישום לא הניחו את דעתו, הוא עלול להגיש לו דרישה לתשלום מס המשקף לדעתו את הגידול בהון. לעתים קרובות נדמה לאזרח כי פקיד השומה נוהג בשרירות לב בעת הקביעה, וענייני שומות באים לדיון בבית המשפט. במקרים כאלה בדרך כלל מוטלת על הנישום חובה להוכיח כי דיווח כראוי על הכנסותיו וכי הפער בין שתי הצהרות ההון סביר.

הצהרת הון ראשונה

הצהרה ראשונה, נדרשת בדרך כלל עם המעבר של אדם למעמד של נישום החייב בדיווח שנתי על הכנסותיו (פתיחת עסק עצמאי או הקמת חברה בע״מ). לאחר מכן יידרש אחת לכל כמה שנים להגיש הצהרת הון נוספת. הצהרה ראשונה שקיבל הנישום, היא החשובה מכל ההצהרות הבאות, כיוון שהיא מהווה את הבסיס לכל הבדיקות שיבואו בשנים הבאות, ולכן מקפידים רואי חשבון לסייע לנישומים לדקדק יותר ברישומי הצהרה זו ולא להחסיר כל דרך אפשרית למיצוי הרישום.

מי חייב בהצהרת הון?

  • הצהרת הון מוגשת לפי דרישה מרשויות המס.
  • הצהרת הון תמיד תדרש לסוף שנת המס כלומר ליום ה-31/12.
  • לאחרונה יש הקפדה של רשויות המס על דרישת הצהרת הון בשנה בה נפתח תיק לראשונה ברשויות המס.
  • הצהרה שנייה ואילך, נדרשת לרוב בטווח שבין 4 -7 שנים.

רואה חשבון באילת – אודליה פלדמן בראון

אם אתה זקוק למשרד רואה חשבון אמין ומנוסה שיעזור לך לקדם את העסק שלך ויעניק לך שקט נפשי מרשויות המס, בחרת משרד רואי חשבון באילת – אודליה פלדמן בראון. משרדנו קיים מאז שנת 2004 ומתמחה במתן שירותי ראיית חשבון, הנהלת חשבונות, חשבות שכר, הצהרת הון, מיסוי ותכנון מס והפקת דוחות ספציפיים הנדרשים ע״י מוסדות שונים. רואה חשבון באילת אודליה פלדמן בראון בוגרת החוג לחשבונאות במכללת רמת גן ובעלת ניסיון בתחום החשבונאות מעל ל-20 שנה, חברת לשכת רואי חשבון בישראל משנת 2003. במשרדינו אנו דואגים שהלקוחות ירגישו ״כמו בבית״ ע״י מתן שירות מסור מקצועי ונאמן. משרד רואה חשבון באילת – אודליה פלדמן בראון, מנוי לחברות מידע עסקי וברשותנו המידע הזמין והמהימן בכל נושאי המס ובכל נושא דיני עבודה.