העסקת עובדים טומנת בחובה אחריות רבה מצד בעל העסק הן כלפי העובדים והן כלפי הרשויות השונות שאמונים על שמירת הזכויות הסוציאליות של העובד או על חבויות המס הנגזרות מהעסקת עובדים. כללי העסקה של העובדים זהו נושא המצריך נסיון וידע רב כגון: העסקת עובדים זרים, עובדים בתחום המלונאות, הפרשות סוציאליות ועוד נושאים רבים. על כן יש צורך כי רואה חשבון מקצועי המטפל בעניין יידע כיצד לתת מענה למצבי העסקה השונים שעולים מדרישות החוק. משרד רואה חשבון באילת – אודליה פלדמן בראון נותנת מענה של שירותי חשבות שכר למעסיקים רבים...

הצהרת הון היא למעשה תמונת מצב של כל הנכסים והרכוש מצד אחד וכן של התחייבויות מן הצד השני. בהצהרת ההון יש לכלול את כל הנכסים הן נכסים בעסק והן נכסים פרטיים. רשות המיסים מבקשת להגיש את ההצהרת הון לסוף שנת המס הראשונה לתחילת פעילות כעצמאי, כדאי לדווח בהצהרת ההון הראשונה על כל הנכסים שיש בידנו באותה הצהרת הון, וזאת בגלל שלאחר תקופה שתקבע על ידי רשות המיסים מתבקשים להגיש הצהרת הון שוב בפעם נוספת. משרד רואה חשבון באילת – אודליה פלדמן בראון מתמחה בהכנה והגשת הצהרת הון לרשויות...